Μπρόκολο, ένα σούπερ λαχανικό!

Μπρόκολο, ένα σούπερ λαχανικό!